Φωτογραφίες από τον Τρύγο

Ο τρύγος και η διαδικασία εξαγωγής του στην περιοχή όπου βρίσκονται οι κυψέλες.

Εκτύπωση